apie mus

UAB “ETKC” (Ekonominių ir Teisinių Konsultacijų Centras) įregistruota 2003 metų balandžio 14 dieną. Įmonė yra privataus kapitalo, nepriklausoma įmonė, teikianti verslo, teisines konsultacijas bei mokymo paslaugas. Įmonės akcininkai – Šveicarijos, Austrijos ir Lietuvos fiziniai asmenys.
UAB “ETKC” vadovauja soc. m. dr. Dalius Raškinis, Vytauto Didžiojo Universiteto docentas, Lietuvos Auditorių rūmų Audito kokybės kontrolės komiteto narys.
2008 m. balandžio 4 d. bendrovės valdyba patvirtino naują bendrovės struktūrą.
Šiuo metu bendrovėje veikia 2 nepriklausomi struktūriniai padaliniai:
Verslo konsultacijų departamentas;
Mokymo departamentas.
Verslo konsultacinių paslaugų tematika – ES paramos projektai, rinkos tyrimai.
Mokymų tematika – užsienio kalba, kompiuterinis raštingumas, vadovavimo ir socialinių įgūdžių tobulinimas.

Mūsų filosofija


UAB “ETKC” KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB ”ETKC” pagrindinė veikla ir specializacija – paraiškų, verslo planų rengimas ir konsultavimas ES struktūrinių fondų klausimais bei užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir socialinių įgūdžių mokymų organizavimas. UAB „ETKC“ taipogi gali pasiūlyti įvairias paslaugas mokslinių tyrimų, rinkos tyrimų srityje. Organizacija teikia teisines konsultacijas komercinės, konkurencijos, mokesčių ir darbo teisės klausimais, įmonių steigimo klausimais, teikia teisinių dokumentų rengimo ir analizės paslaugas.
UAB „ETKC“ privalumai – kokybės garantija, operatyvūs darbų atlikimo terminai, išskirtinis dėmesys kiekvienam klientui. Organizacijos personalo patirtis, aukšta kvalifikacija bei įgyta patirtis, sudaro sąlygas įvairiems mūsų klientų užsakymams ir poreikiams įgyvendinti.

VIZIJA
UAB „ETKC“ Lietuvoje pirmaujanti konsultacinių ir mokymo paslaugų įmonė, pasižyminti:
aukštu profesionalumu ir paslaugų kokybe;
lanksčiu reagavimu į besikeičiančius aplinkos poreikius;
darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimu.
MISIJA
Teikti aukštos kokybės konsultavimo ir mokymo paslaugas, operatyviai reaguojant į besikeičiančius aplinkos poreikius, tuo prisidedant prie privataus verslo ir šalies ūkio plėtros.
Pagrindinis organizacijos tikslas – Kokybiškos paslaugos, kuriančios vertę klientui ir organizacijai.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

  • Tobulėti, siekti, kad organizacija nuolat būtų Lietuvoje konsultacines paslaugas teikiančių įmonių dvidešimtuke.
  • Užtikrinti, kad organizacijos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, pilnai tenkintų klientų poreikius ir būtų suteikiamos sutartyse numatytais terminais.
  • Suprasti klientų norus ir lūkesčius, bei tiksliai ir kūrybiškai juos įgyvendinti.
  • Siekti nuolatinio kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.
  • Užtikrinti organizacijos integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos įsipareigojimų vykdymą.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę.
  • Skatinti darbuotojus domėtis poveikio aplinkai mažinimo galimybėmis bei joms taikomais aplinkosaugos teisiniais reikalavimais.
  • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.
  • Propaguoti kokybės politiką bendrovėje, bei asmenis dirbančius bendrovės pavedimu supažindinti su šia politika, ir užtikrinti, kad savo veikloje jie vadovautusi jos nuostatomis.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „ETKC“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Politika peržiūrima kasmet, kad ji nuolat išliktų tinkama.

MŪSŲ PARTNERIAI

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (toliau LIC) yra nepelno organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms.

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija – visuomeninė organizacija, kurios tikslas yra suvienyti Kauno pramonės įmones, kitus juridinius ir fizinius asmenis bei atstovauti jų interesus valstybinės valdžios, miesto savivaldybės ir kitų valstybinių ir visuomeninių organizacijų valdymo organuose.

Kelion.es – Kelionių agentūros veikla įskaitant ir tarptautinius mokymus bei renginių organizavimą.

Latava – Nekilnojamojo turto agentūra LATAVA tarpininkauja parduodant ir nuomojant butus, namus, patalpas, sodybas, žemės sklypus. Konsultuoja nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo klausimais bei padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus.

Mūsų komanda