"Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas"

Lektorė Lektorė Aistė Mažeikienė, praktikė, organizacijų psichologė

Konsultuoja organizacijas ir veda praktinius mokymus 15 metų: nustato mokymosi poreikius, turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, įdiegia su klientais dirbančių specialistų vertinimo sistemą organizacijose.

Veda seminarus veiksmingos prezentacijos ir pardavimo, konsultavimo, vadovavimo, personalo valdymo ir darbo komandoje organizavimo temomis. Šalia verslo praktikos, dėsto privačiame Universitete: „Vadovavimo psichologiją“, „Socialinę psichologiją“, „Retoriką“, „Bendravimo psichologiją“, „Teisės psichologiją“.

Pavadinimas Lyderystė, vadovavimas, interesų derinimas
Trukmė 16 akad. val.
Tikslinė grupė Valstybės tarnautojai
Tikslas Supažindinti, atskleisti ir ugdyti lyderių savybes pokyčių laikotarpiu.
Uždaviniai Kiekvienas mokymų dalyvis:

1.      Sužinos apie galimas lyderių klaidas ir grėsmes.

2.      Sužinos lyderiavimo ir vadovavimo stilių įvairovę.

3.      Išmoks atpažinti pokyčio metu kylančias žmonių reakcijas.

4.      Mokės deleguoti darbus ir formuluoti tikslus bei jiems įkvėpti.

5.      Sužinos, kaip motyvuoti tikslams skirtingus žmones.

6.      Sužinos, kokių veiksmų turėtų imtis lyderis kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą.

7.      Sudarys asmeninį lyderio įgūdžių tobulinimo planą.

Mokymo turinys 1.      Individualus vadovavimo stilius ir orientavimasis į pavaldinio ypatumus.

1.1. Efektyvus vadovavimas: lyderių klaidų apžvalga.

1.2. Kaip vadovauti ir deleguoti užduotis, kai dar esi ir savo srities specialistas (-ė)?

1.3.Ko iš vadovų tikisi pavaldiniai: nuolatinis savęs ir kitų „auginimas“, ugdymas, tolerancija, santykiai?

1.4. Situacinis vadovavimas. Individualaus vadovavimo testo rezultatų aptarimas. Praktika.