Images

InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

2017-12-01 UAB “ETKC” (Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras) 2017m. rugsėjo mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant interaktyvias ugdymosi technologijas (metodus)” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0006), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“. Priemonė: „InoConnect“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. vasario mėn. Projekto tikslas:

Skaityti toliau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 7 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. birželio 8 d. Kvietimo biudžetas: 2 896 200 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 41 000 Eur, 50 proc. Tinkamas pareiškėjas: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos

Skaityti toliau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“   Kvietimo pradžia: 2015-12-28 d. 9.00 val Kvietimo pabaiga: 2016-03-28 d. 16.00 val. Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur

Skaityti toliau