Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 7 d.

Kvietimo pabaiga: 2016 m. birželio 8 d.

Kvietimo biudžetas: 2 896 200 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 41 000 Eur, 50 proc.

Tinkamas pareiškėjas: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Partneriai negalimi.

Kvietimo tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti  aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Finansuojamos veiklos:
Netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams;
2. patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos;
3. išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas;
4. netiesioginės projekto išlaidos.

Daugiau informacijos rasite: http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-eco-inovacijos-lt-173

Tags: ,