Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SMARTINVEST LT+“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-823„SmartInvest LT+“

Kvietimo pradžia: 2016 m. sausio 11 d.

Kvietimo pabaiga: 2016 m. balandžio 11 d.

Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 6 500 000 Eur.

Tinkamas pareiškėjas: Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Kvietimo tikslas: Pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“.

 

Kvietimo tinkamos išlaidos:

1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;

2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;

3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Daugiau informacijos rasite čia:
http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-smartinvest-lt-135

Tags: