UAB „ETKC“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (Lietuvos vidaus reikalų ministro įsakymo papildymas Nr. IV-303, 2007-08-24) . Valstybės tarnautojams siūlomi kompiuterinio raštingumo ir socialinių įgūdžių tobulinimo mokymai.

Šiuo metu valstybės tarnautojams siūlome socialinių įgūdžių tobulinimo mokymus pagal šias mokymo programas:

Nr.

TEMA

TRUKMĖ

1

Aktualios sutarčių teisės problemos

8 ak.val.

2

Bendravimas  su „sunkiais“ klientais ir bendradarbiais

8 ak.val.

3

Darbo organizavimas ir laiko valdymas

8 ak.val.

4

Efektyvi dalykinė komunikacija organizacijoje

8 ak.val.

5

Efektyvi ir darni lyderystė

8 ak.val.

6

Efektyvus įtikinimas paremtas debatavimo įgūdžiais

8 ak.val.

7

Efektyvus viešas kalbėjimas: pasirengimas ir prezentacija

8 ak.val.

8

Emocionalumas, jo samprata, pasireiškimas atskirų individų  bei jų grupių lygiuose. Emocionalumo reikšmė, jo valdymas ir reguliavimas organizacijose

8 ak.val.

9

Informacinio – psichologinio poveikio metodai. Informacinio – psichologinio poveikio taikymas organizacijų veikloje, šio taikymo svarba, vaidmuo bei naudingumas

8 ak.val.

10

Komandos formavimas ir efektyvus bendradarbiavimas

8 ak.val.

11

Komunikacijos organizacijoje valdymas

8 ak.val.

12

Konfliktų ir stresų vadyba

8 ak.val.

13

Kūrybiškumas, jo reikšmė ir svarba šiuolaikinėse verslo sąlygose. Kūrybiškumo ugdymas ir jo efektyvus panaudojimas organizacijų veikloje

8 ak.val.

14

Pokalbio telefonu valdymas ir gero aptarnavimo principai

8 ak.val.

15

Pokyčių organizacijoje valdymas

8 ak.val.

16

Sprendimų priėmimas. Naujausi sprendimų priėmimo metodai, jų taikymas organizacijose

8 ak.val.

17

Susirinkimų vedimas ir diskusijos valdymas

8 ak.val.

18

Tinkamiausio darbuotojo pasirinkimas. Darbuotojų paieška ir atranka

8 ak.val.

19

Veiklos motyvacija: praktiniai būdai motyvacijos lygiui padidinti

8 ak.val.

20

Žmogiškieji santykiai organizacijoje

8 ak.val.

 

Baigusiems mokymus pagal nurodytas mokymo programas išduodami mokymo programų baigimo pažymėjimai.

Dėl detalesnės informacijos valstybės tarnautojų mokymo klausimais maloniai prašome kreiptis:Rasa Valentaitė
Mokymo departamento projektų vadovė
Tel. (8-37) 321114