Dr. Dalius RAŠKINIS
1994/1995 m. St. Gallen (Šveicarija) universitete studijavo bankininkystę ir finansų rinkas. 1996 m. Vytauto Didžiojo universitete gavo finansų ir bankininkystės krypties magistro laipsnį. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete suteiktas socialinių mokslų vadybos krypties daktaro laipsnis. Iki UAB „ETKC“ yra dirbęs „Winterthur“ (Šveicarija) draudimo įmonėje, vadovaujantį darbą Lietuvos banke bei Vokietijos Federacinės Respublikos Vereins- und Westbank AG Vilnius skyriuje. Yra parašęs mokslinių straipsnių, knygų bendraautorius. Dėsto Vytauto Didžiojo Universitete. Nuo 2004 m. Lietuvos Auditorių rūmų Audito kokybės kontrolės komiteto narys. Laisvai kalba angliškai, vokiškai, rusiškai.

Martin CANTIENI
1983-1988 m. St. Gallen (Šveicarija) universitete studijavo teisę, kur 1988 metais buvo suteiktas teisės magistro laipsnis, o 1990 metais – advokato licenzija. Baigęs studijas, pradėjo karjerą Wintethur draudimo kompanijos (Šveicarija) Europos departamente. Dirbo Europos draudimo teisės ekspertu, draudimo verslo Vokietijoje ir Olandijoje auditoriumi bei projektų vadovu Rytų ir Vidurio Europos šalims. Nuo 2000 m. – Winterthur Life & Pensions bendrovės vyresnysis plėtros ekspertas. Pradedant 2003 m. – padalinio atsakingo už verslo plėtrą Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Olandijoje direktorius. Buvo dukterinių Winterthur įmonių Vengrijoje ir Lenkijoje valdybos narys. Šiuo metu valdybos narys dukterinėse draudimo kompanijos įmonėse Olandijoje ir Honkonge. Laisvai kalba anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis.

Klaus HIMMELREICH
1982-1987, Leopold-Franzens Universitete Insbruke (Austrija) studijavo verslo vadybą, kur 1987 m. suteiktas socialinių mokslų vadybos krypties magistro laipsnis. Profesinę karjerą pradėjo 1987 m. Au-Trade AG St. Gallen (Šveicarija) bendrovėje, kurioje buvo atsakingas už įmonės finansų valdymą ir apskaitą, finansinį planavimą ir auditą. 1990 m. perėjo dirbti į Winterthur draudimo kompaniją, kurioje nuo 1995 iki 1999 m. dirbo vyriausiojo finansininko pareigose. 1999 m. perėjo dirbti į Credit Suisse grupę, kur buvo atsakingas už finansinių paslaugų Europoje plėtrą. Nuo 2001 m. OSEC Business Network Switzerland direktorato narys, atsakingas už finansus, kontrolę, personalą, strateginius projektus bei organizacijos plėtrą. Laisvai kalba angliškai, vokiškai, prancūziškai.