RINKOS TYRIMAI

UAB „ETKC“ gali pasiūlyti įvairias paslaugas rinkos tyrimų srityje, pardavimų ir marketingo mokymo srityje, marketingo ir pardavimų veiklos planavimo bei įmonės marketingo ir pardavimų skyriaus organizavimo srityse.

Rinkos tyrimai daugiausia skiriami vidutinio dydžio ir didelėms komercinėms įmonėms dirbančioms prekybos, gamybos bei paslaugų sektoriuose.

Rinkodaros tyrimai – tai sistemingas ir objektyvus informacijos rinkimas, analizė ir panaudojimas tikslu nustatyti ir spręsti rinkodaros problemas. Sistemingas informacijos rinkimas reiškia, kad procesas turi būti planuojamas visuose jo etapuose. Kiekvieno etapo procedūros turi būti metodologiškai pagrįstos ir gerai dokumentuojamos. Objektyvus informacijos rinkimas reiškia, kad procesas neturi būti įtakojamas subjektyvių nuomonių.

Rinkos tyrimas atliekamas šiais etapais:

 • Problemos identifikavimas
 • Duomenų rinkimo metodų identifikavimas
 • Duomenų registracijos formų parengimas
 • Imties projektavimas ir duomenų rinkimas
 • Duomenų analizė ir interpretavimas
 • Ataskaitos parengimas

Klientams siūlome šiuos rinkos tyrimus:

1. Tyrimus problemai identifikuoti (atliekami kai problemos yra paslėptos arba, kai yra tikimybė, kad problemos atsiras ateityje)

 • Rinkos potencialo tyrimus
 • Rinkos dalies tyrimus
 • Įvaizdžio tyrimus
 • Rinkos charakteristikų tyrimus
 • Pardavimų tyrimus
 • Rinkos prognozavimą
 • Rinkos tendencijų tyrimus

2. Tyrimus konkrečiai problemai spręsti (atliekami, kai problema yra aiški ir reikia nustatyti jos sprendimo galimus būdus)

 • Segmentavimo tyrimus (segmentavimo kriterijų nustatymą, rinkos potencialo kiekviename segmente nustatymą, jautrumo rinkodaros kintamiesiems nustatymą, tikslinės rinkos nustatymą)
 • Prekės/paslaugos tyrimus (prekės koncepcijos testavimą, prekės pakuotės testavimą, prekės modifikavimą, prekės pozicionavimą ir perpozicionavimą, kontrolinį pardavimų testavimą)
 • Kainos tyrimus (kainos svarbą pasirenkant prekę (vartotojų jautrumą kainai), kainų politiką, prekių linijos kainodarą, reakciją į kainos pokyčius)
 • Paskirstymo tyrimus (paskirstymo tipą, paskirstymo kanalo dalyvių santykius, parduotuvių išsidėstymą)
 • Rėmimo tyrimus (optimalų rėmimo biudžetą, optimalų rėmimo kompleksą, žiniasklaidos priemonių pasirinkimą, reklamos testavimą, reklamos efektyvumo nustatymą)