STRUKTŪRINIAI FONDAI

UAB ”ETKC” pagrindinė veikla ir specializacija – verslo planų rengimas ir konsultavimas ES struktūrinių fondų klausimais. Įmonė siūlo platų paslaugų, susijusių su paramos iš ES struktūrinių fondų gavimu, spektrą:

  • Padeda gauti lėšų projektui įgyvendinti (suranda banką, parengia verslo planą pagal banko rekomendacijas, atstovauja klientą derantis dėl paskolos sąlygų);
  • Parengia verslo planą (investicinio projekto aprašymą) pagal įgyvendinančių institucijų reikalavimus ES struktūrinių fondų paramai gauti
  • Užpildo paraišką;
  • Konsultuoja su paramos gavimu susijusiais klausimais, pateikia dokumentų, teiktinų prie paraiškos, pavyzdžius;
  • Po subsidijos skyrimo sutarties pasirašymo teikia konsultacijas projekto valdymo klausimais.