TEISINĖS PASLAUGOS

 • Ilgametę patirtį turintys UAB ETKC teisininkai, teikia teisines paslaugas Sutarčių teisės ir Įmonių steigimo klausimais, taip pat kartu su partneriais – viešųjų pirkimų ir įmonių vertės nustatymo klausimais.Sutarčių teisė

  Teisinės paslaugos ir teisinės konsultacijos teikiamos visais sutarčių teisės klausimais. Rašytinė sutartis, įtvirtinanti pasiektą šalių susitarimą, yra esminis šalių tarpusavio teisinių santykių pagrindas ir tolesnio bendradarbiavimo sėkmės garantas.

  Mūsų specialistai teikia pagalbą ir konsultacijas visais sutarčių teisės klausimais – nuo dalyvavimo derybose su kita šalimi, tipinių ar netipinių sutarčių parengimo, iki dalyvavimo sprendžiant tarp šalių kilusius ginčus.

  Konsultuojame bei teikiame profesionalią pagalbą šiais klausimais:

  • sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiomis
  • sutarčių išaiškinimo
  • sutarčių įvykdymo užtikrinimo (hipoteka, įkeitimas, laidavimas, rankpinigiai, kiti sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai)
  • sutartinių teisių bei pareigų perleidimo

  Steigimo dokumentų parengimas. Įmonių steigimas

  Paslaugos apima įmonių steigimo dokumentų parengimą ir individualių įmonių steigimą, UAB steigimą, asociacijų, viešųjų įstaigų ar kitų įmonių steigimą.

  Teisinė pagalba steigiant, įregistruojant juridinius asmenis (individualių įmonių steigimas, UAB, AB įmonių steigimas, ūkinės bendrijos steigimas, asociacijos steigimas, viešosios įstaigos, kitų juridinių asmenų steigimas).

  UAB ETKC teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonės steigimu ir įregistravimu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Užtikriname, kad įmonių steigimas ir procedūriniai veiksmai atitiks visus standartus.

  Teikiame šias teisinės pagalbos registruojant įmonę paslaugas:

  • konsultuojame dėl tinkamiausios teisinės formos parinkimo
  • teikiame konsultacijas dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, valdymo organų kompetencijos paskirstymo
  • parengiame visus steigimo procedūroms reikalingus dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo sutartis, sprendimus, protokolus ir pan.)
  • konsultuojame steigėjus visais steigimo dokumentų rengimo klausimais
  • laikinai įtraukiame juridinio asmens pavadinimą į juridinių asmenų registrą
  • atstovaujame Jūsų interesams visose kitose įmonės steigimo bei registracijos stadijose (steigėjų susirinkimuose, pas notarą, juridinių asmenų registre, užsakant bei pagaminant antspaudą)