Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

 

Kvietimo pradžia: 2015-12-28 d. 9.00 val

Kvietimo pabaiga: 2016-03-28 d. 16.00 val.

Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur

Pagal priemonės „Intelektas. Bendri mokslo– verslo projektai“ aprašą (toliau – Aprašas) didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra: –

  • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000 Eur (vienas milijonas du šimtai tūkstančių eurų); –
  •  Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų).

Tinkamas pareiškėjas: Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

 

Kvietimo tikslas: Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Daugiau informacijos rasite čia:

http://ukmin.lrv.lt/intelektas-lt

Tags: